top of page

טקסטים מומלצים

היוגהסוטרה של פטנג'לי

אחד מחיבורי היסוד בפילוסופיה של היוגה והנחשב למרכזי שבהם. מבוסס על אחת משש הדרשנות (האסכולות) בפילוסופיה ההודית, אסכולת הסאמקהיה.

מורכב מכ-196 סוטרות (חוטים או פסוקים) קצרות ותמציתיות, המתארות את הדרכים הפרקטיות להגיע למצב של אחדות ושחרור.​

ליוגה-סוטרה פרשנויות רבות ומתוקף היות הסוטרות כה מתומצתות, רבים מצאו להן איכויות ומשמעויות שונות. 

זהו טקסט על-זמני, הנותן למתרגלים המסורים כלים להכיר ולבחון את העולם, אשר מתחיל על מזרון התרגול וממשיך הלאה אל מחוצה לו  - אל החיים היומיומיים.

לינק לקריאה ולהורדת תרגומו של דני רווה

לינק לרכישת תרגומה של אורית סן גופטה

לינק לרכישת תרגומו של סוואמי ונקטסננדה

בהגוודגיטה

 אחד מהטקסטים ההינדים המפורסמים ביותר, חלק מהאפוס ההינדי הגדול, המאהאבהראטה. בנוי כשיחה בין קרישנה ללוחם האגדי ארג'ונה. זהו טקסט פילוסופי ותיאולוגי מכונן והוא אחד המקורות הישירים בפילוסופיה של היוגה.

 

לינק לטקסט המלא

לב היוגה

ספרו המפורסם ביותר של T.K.V. Desikachar.

בספר זה מתאר דסיקצ'אר בצורה בהירה ומפורשת, את משנתו של אביו ואת דרך הבניית התרגול היוגי על פי רעיון הויניוגה של היוגה. דסיקצ'אר מרחיב ומבאר מונחי יסוד ורעיונות מרכזיים הן בפרקטיקה התרגולית והן בפילוסופיה של היוגה, עונה על שאלות הנוגעות לתרגול ונותן מבט ברור על הנתיב בו הולכים מתרגלים, על המכשולים במסע והדרכים להתגבר עליהם. 

בסוף הספר מופיע הטקסט המלא של היוגה סוטרה לפטנג'לי עם פירושו של דסיקצ'אר וכן טקסט נוסף מאת קרישנמצ'אריה עצמו הנקרא Yoga anjalisaram, הבנוי בצורת בתי שיר ונוגע אף הוא בעקרונות התרגול. 

 

לינק לרכישת הספר בעברית

  

Dancing Shiva statue
bottom of page